ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1/2" WP-750457

75.60 
WP-750457
+

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1/2" WP-750457

Ανιχνευτής διαρροής µε σφαιρική βαλβίδα διακοπής νερού.

Συνδέεται µε την παροχή νερού στο σηµείο που επιλογής µας και µόλις υπάρξει διαρροή σταµατάει την τροφοδοσία νερού και εκπέµπει ηχητικό σήµα.

Τροφοδοσία: 1 x 9V µπαταρία ή µετασχηµατιστής ρεύµατος 220V (περιέχεται)

Σύνδεση: 1/2"