Δίσκοι Άρσης Βαρών πλαστικοί με γέμιση τσιμέντο 1,25 Kg MDS Ceme

1.41 
MDS CEMENT 1
+
Δίσκοι Άρσης Βαρών πλαστικοί με γέμιση τσιμέντο 1,25 Kg MDS Cement plate