Βάρη ποδιών-χεριών από νεοπρέν σταθερά 2 x 1,5 kgr

10.08 
MDS000008_3
+


Βάρη ποδιών / χεριών από νεοπρένδιατιθεται σε ζευγαρι2 x 1,5 kgr (3,0 kgr)