ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) CW-25BC

16.03 
WP-CW-25BC
+

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) CW-25BC

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block)

Αποµακρύνει    χλώριο,    φυτοφάρµακα,   οργανικές    χηµικές   ενώσεις, οσµές, χρώµατα  και βελτιώνει τη γεύση

Μέγιστη ροή: 1 GPM / 3,8 LPM

Μέγιστη πίεση: 80 psi / 5,7 bar

Αλλαγή φίλτρου: 12 µήνες / 1500 gal / 5670 λίτρα