​Η Νέα Δενδροκομία Τόμος Α

19.05 
110020
+

Η Νέα Δενδροκομία Τόμος Α

Το βιβλίο αυτό είναι χωρισμένο σε δυο τόμους. Ο πρώτος τόμος που κυκλοφορεί σήμερα περιλαμβάνει το γενικό μέρος της δενδροκομίας, τη Γενική Δενδροκομία, ο δε δεύτερος που θα κυκλοφορήσει σε λίγο περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή όλων των οπωροφόρων δένδρων και θάμνων που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Επίσης στον τόμο αυτό περιγράφονται με συντομία, εκτός από τα γνωστά υποτροπικά φυτά και αρκετά άλλα για μερικά από τα οποία άρχισαν από τα αρμόδια Γεωργικά Ιδρύματα δοκιμαστικές καλλιέργειες.

Εκδόσεις Καλλιεργητής