Κιτ Μέτρησης Νιτρικών

60.39 
WP34ME110020
+

ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ


10-500 mg/l NO3

Test strips για μέτρηση νιτρικών

Διαβαθμίσεις 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO3

Ποσότητα μετρήσεων 100 μετρήσεις