Η Καλλιέργεια Της Τρούφας

7.63 
110015
+

Η Καλλιέργεια Της Τρούφας

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΔΩΔΙΜΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

Οι τρούφες είναι οι καρποφορίες υπογείων μυκήτων του γένους Tuber (Ασκομύκητες). Έχουν σχήμα κονδύλου, μέγεθος 2-7 συνήθως εκατοστών, γκριζόμαυρα έως ωχρόλευκα, που παράγονται μέσα στο έδαφος σε βάθος 6-15 περίπου εκατοστών. Η υπόγεια καρποφορία των τρουφών θεωρείται ότι οφείλεται στην προσαρμογή τους στις δασικές πυρκαγιές και περιόδους ξηρασίας ή παγετού, στις οποίες τα υπέργεια μανιτάρια θα ήταν εκτεθειμένα.

Εκδόσεις Καλλιεργητής