Κ​ιτ συνδυασμένης ανάλυσης του εδάφους Quick Soil Test Kit Hanna HI 3895

36.49 
HAN-HI3895
+

Κιτ συνδυασμένης ανάλυσης του εδάφους Quick Soil Test Kit Hanna HI 3895

Στον τομέα της γεωργίας, ο έλεγχος της ποιότητας του εδάφους είναι σημαντικός για την υγιή ανάπτυξη των καλλιεργειών.
Η μέτρηση του pH σας επιτρέπει να επιλέξετε το πιο κατάλληλο είδος καλλιέργειας , το κατάλληλο λίπασμα και να διορθώσει τυχόν ανωμαλίες.
Το κιτ HANNA hi 3895 σας επιτρέπουν να ελέγχετε, εκτός από το pH, επίσης το άζωτο, το φώσφορο και το κάλιο, τα τρία κύρια στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα του εδάφους.

Το επίπεδο του pH του εδάφους μας, είναι ένας εξαιρετικός δείκτης για το ποια φυτά είναι κατάλληλα για καλλιέργεια σε αυτό ή για το ποιες διορθωτικές κινήσεις είναι αναγκαίες να κάνουμε.
Το σετ προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα για καθημερινές, γρήγορες και οικονομικές μετρήσεις.
Η συσκευασία περιλαμβάνει υλικά για την πραγματοποίηση 10 μετρήσεων για κάθε παράμετρο(pH, N, P, K).

Συγκεκριμένα: 40 φακελάκια αντιδραστηρίων(10 για κάθε παράμετρο), δοκιμαστικούς σωλήνες(4), χρωματομετρικές κάρτες(4) και μία ογκομετρική κάρτα.

Χαρακτηριστικά μετρήσεων:

- Άζωτο
εύρος μέτρησης: ίχνη, χαμηλή, μεσαία, υψηλή
μέθοδος: χρωματομετρική
αριθμός μετρήσεων: 10

- Φώσφορος
εύρος μέτρησης: ίχνη, χαμηλή, μεσαία, υψηλή
μέθοδος: χρωματομετρική
αριθμός μετρήσεων: 10

- Κάλιο
εύρος μέτρησης: ίχνη, χαμηλή, μεσαία, υψηλή
μέθοδος: θολομετρική
αριθμός μετρήσεων: 10

- pH
εύρος μέτρησης: 4-9
μέθοδος: χρωματομετρική
αριθμός μετρήσεων: 10

Το κιτ HI 3895 είναι πολύ εύκολο στη χρήση:


Οδηγίες προϊόντος