Η Εταιρεία μας

Κωστόπουλος Σ. Γεώργιος

Εκμετάλλευση Πολυκαταστήματος

με τον διακριτικό τίτλο «Plaza24 – Add Shop», με έδρα την Μενελάου 135 Καλλιθέα, Αττική,

ΑΦΜ: 042558187

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Tηλ: 210 9580883


Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 142206503000.