Αποσκληρυντές νερού - Αποχλωριωτές - Ιονισμού - Αλκαλισμού του νερού

Αποσκληρυντές νερού - Αποχλωριωτές - Ιονισμού - Αλκαλισμού του νερού

735.94 
Το σκληρό νερό δημιουργεί πολλά προβλήματα: • Δημιουργούνται κίτρινοι ή καφέ λεκέδες στη βρύση ή στη μπανιέρα από άλατα που δεν καθαρίζουν εύκολα. • Οι...
+

867.00 
SOFTENER 32 LITERS Αποσκληρυντής οικιακής χρήσης 32 λίτρων Ρητίνης (Χρονικός) Το σκληρό νερό δημιουργεί πολλά...
+

50.31 
Αποχλωριωτής νερού για το μπάνιο   Το προϊόν περιλαμβάνει την ενισχυμένη μορφή του υλικού αποχλωρίωσης KDF-73. Η αποχλωρίωση επιτυγχάνεται από το...
+

373.00 
για παροχές νερού μέχρι 3m3/hr σε σωλήνες από 15-50 mm
+

1,440.00 
Το εμπλουτισμένο με υδρογόνο νερό που παράγει η συσκευή HYDRON έχει υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα γεγονός που την καθιστά πολύ σημαντική στο να συμβάλλει...
+