Ανταλλακτικά Φίλτρα νερού για Θερµοψύκτες της σειράς WP

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ WP


∆ΙΑΡΚΕΙΑ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1ο ΦΙΛΤΡΟ

6-12 µήνες

2ο ΦΙΛΤΡΟ

6-12 µήνες

3ο ΦΙΛΤΡΟ

6-12 µήνες

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΟ

12/24 µήνες

5ο ΦΙΛΤΡΟ

12 µήνες

ΛΑΜΠΑ UV

12 µήνες1. Η διάρκεια των φίλτρων εξαρτάται από την ποιότητα του νερού και την κατανάλωση.

2. Ο χρόνος που προτείνεται για την αντικατάσταση είναι προληπτικός, έχει υπολογιστεί από την µέση κατανάλωση για την οποία προορίζεται το κάθε σύστηµα και περιέχει όριο ασφαλείας.

3. Η λάµπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) πρέπει να αλλαχθεί στους 12 µήνες (9000 ώρες) ανεξάρτητα αν λειτουργεί διότι µετά την πάροδο των 12 µηνών έχει µειωθεί η απόδοση της και δεν παραµένει αποτελεσµατική στην απολύµανση του νερού.

4. ∆ΕΝ υπάρχει ακριβής τρόπος να ελέγξουµε το χρόνο που αποµένει σε ένα φίλτρο ή µεµβράνη. Το µόνο που µπορεί να ελεγχθεί είναι το αν παραµένει αποδοτικό τη στιγµή του ελέγχου.

5. Το φίλτρο ιζηµάτων µπορεί να ελεγχθεί από τη διαφορά πίεσης του νερού

πριν και µετά το φίλτρο.

6. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα µπορεί να ελεγχθεί από την παρουσία χλωρίου

στο νερό µετά το φίλτρο.

7. Η µεµβράνη ΑΟ µπορεί να ελεγχθεί από τη διαφορά των ολικών διαλυµένων στερεών (TDS) του νερού πριν και µετά τη μεµβράνη, καθώς και από την ποσότητα νερού που απορρίπτει.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

40.23 
ΛΑΜΠΑ UV 4W CW-RUVL111 Καταστρέφει ιούς, βακτήρια  και µικροοργανισµούς και αποστειρώνει το νερό. Μέγιστη ροή: 1 GPM / 3,8 LPM...
+

40.23 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 50 GPD PTW181250 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 50 GPD Ηµιπερατή  µεµβράνη  µε πόρους  0,0001  µm...
+

16.03 
ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) CW-25BC ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) Αποµακρύνει    χλώριο,    φυτοφάρµακα,   οργανικές...
+

16.03 
ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) CW-TBC ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CTO (Block) Αποµακρύνει    χλώριο,    φυτοφάρµακα,   οργανικές...
+

11.99 
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ GAC CW-25C ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ GAC Αποµακρύνει χλώριο, φυτοφάρµακα, οργανικές χηµικές...
+

11.99 
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ GAC CW-TC ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ GAC Αποµακρύνει    χλώριο,    φυτοφάρµακα,   οργανικές    χηµικές...
+

11.99 
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ PP 5µm CW-25P ΦΙΛΤΡΟ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ PP 5µm Αποµακρύνει  χώµα,  λάσπη,  σκουριά,  άµµο...
+

11.99 
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ PP 5µm CW-TP ΦΙΛΤΡΟ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ PP 5µm Αποµακρύνει  χώµα,  λάσπη,  σκουριά,  άµµο...
+